Lek. med. Adrian Chrobak, rezydent O/K Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, doktorant w Klinice Psychiatrii Dorosłych UJ CM, otrzymał nagrodę European Forum of Psychiatric Trainees (EFPT) Porto Research Award za najlepszy projekt naukowy prowadzony przez rezydenta psychiatrii w Europie. Wyróżnienie przyznano podczas Europejskiego Forum Rezydentów Psychiatrii, które odbyło się 14 lipca w Pradze.

Adrian Chrobak jest autorem ponad 30 publikacji z zakresu zaburzeń ruchowych pacjentów cierpiących na schizofrenię i zaburzenia afektywne dwubiegunowe, chronobiologii oraz funkcjonowania móżdżku. Jego teksty ukazywały się m.in. w czasopismach takich jak „Molecular Biology”, „Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry” czy „Journal of Affective Disorders”. W chwili obecnej realizuje dwa granty poświęcone zagadnieniach neuroobrazowania zaburzeń ruchowych oraz trudnościach w utajonym motorycznym uczeniu się u pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia afektywne dwubiegunowe.

Nagrodę EFPT Porto Research Award przyznano Adrianowi Chrobakowi za szczególne osiągnięcia naukowe w ramach projektu „Zaburzenia funkcji ruchowych w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej”.

Źródło: http://efpt.eu

O Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Psychicznego im. prof. Antoniego Kępińskiego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (UCZP) opowiada jego Kierownik - dr Agata Dimter z O/K Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży.

Rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Cechnickim, kierownikiem Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Przewodniczącym Stowarzyszenia "Porozumienie  na rzecz realizacji NPOZP".

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa na ostatnie już w tym sezonie Rozmowy o Człowieku.

Tym razem moim rozmówcą będzie Adam Zagajewski - wybitny poeta i eseista, przedstawiciel pokolenia Nowej Fali, laureat wielu prestiżowych nagród, filozof i intelektualista. Tematem naszego spotkania będzie poezja i wolność. Będę starała się dowiedzieć od mojego Gościa czy sztuka może albo czy wręcz powinna służyć sprawie wolności? Czy poeta jest z definicji człowiekiem wolnym? Jak w obecnych czasach należy rozumieć odpowiedzialność za słowa?

Spotkanie zostanie uświetnione wspaniałym muzycznym prezentem - koncertem utworów fortepianowych w mistrzowskim wykonaniu Profesora Andrzeja Pikula.

Ta uczta estetyczno-intelektualna odbędzie się we środę, dnia 05.06.2019 r. o godz. 18.00, jak zawsze w Auli PAU, przy ul. Sławkowskiej 17.

Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie kontynuuje ponad stuletnią tradycję krakowskiej klinicznej psychiatrii akademickiej.  Nasz obecny model leczenia wypracowany został w latach 60. przez ówczesnego kierownika Kliniki Psychiatrii prof. Antoniego Kępińskiego – jednego z najwybitniejszych polskich psychiatrów. W obszarze psychiatrii dziecięco-młodzieżowej model opieki opracowany został przez prof. Marię Orwid i rozwinięty przez prof. Jacka Bombę.

Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w związku z przystąpieniem do realizacji programu pilotażowego z dniem 1 października 2018 roku rozpoczyna realizację świadczeń pomocy psychiatrycznej w ramach Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Psychicznego im. Antoniego Kępińskiego (UCZP) na obszarze dawnej dzielnicy Kraków-Śródmieście, tj. Dzielnicy I Stare Miasto, Dzielnicy II Grzegórzki, Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

Od października 2018 wszystkie osoby z kryzysami i problemami psychicznymi mieszkające w rejonie dawnej Dzielnicy Kraków-Śródmieście mogą się leczyć w ramach utworzonego przez Szpital Uniwersytecki Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zapewnia pacjentom z rejonu działania pilotażu niezwłoczny, bezpłatny dostęp do pomocy psychiatrycznej. Pacjenci mieszkający w rejonie dawnej dzielnicy Kraków-Śródmieście nadal będą mogli dowolnie wybrać placówkę, w której będą mogli się leczyć lub kontynuować dotychczasowe leczenie.

Pacjenci nie mieszkający w obrębie dawnej Dzielnicy Kraków-Śródmieście, pacjenci z problematyką uzależnień oraz pacjenci dziecięco-młodzieżowi mogą leczyć się w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży na dotychczasowych zasadach.