Lek. med. Adrian Chrobak, rezydent O/K Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, doktorant w Klinice Psychiatrii Dorosłych UJ CM, otrzymał nagrodę European Forum of Psychiatric Trainees (EFPT) Porto Research Award za najlepszy projekt naukowy prowadzony przez rezydenta psychiatrii w Europie. Wyróżnienie przyznano podczas Europejskiego Forum Rezydentów Psychiatrii, które odbyło się 14 lipca w Pradze.

Adrian Chrobak jest autorem ponad 30 publikacji z zakresu zaburzeń ruchowych pacjentów cierpiących na schizofrenię i zaburzenia afektywne dwubiegunowe, chronobiologii oraz funkcjonowania móżdżku. Jego teksty ukazywały się m.in. w czasopismach takich jak „Molecular Biology”, „Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry” czy „Journal of Affective Disorders”. W chwili obecnej realizuje dwa granty poświęcone zagadnieniach neuroobrazowania zaburzeń ruchowych oraz trudnościach w utajonym motorycznym uczeniu się u pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia afektywne dwubiegunowe.

Nagrodę EFPT Porto Research Award przyznano Adrianowi Chrobakowi za szczególne osiągnięcia naukowe w ramach projektu „Zaburzenia funkcji ruchowych w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej”.

Źródło: http://efpt.eu