Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie kontynuuje ponad stuletnią tradycję krakowskiej klinicznej psychiatrii akademickiej.  Nasz obecny model leczenia wypracowany został w latach 60. przez ówczesnego kierownika Kliniki Psychiatrii prof. Antoniego Kępińskiego – jednego z najwybitniejszych polskich psychiatrów. W obszarze psychiatrii dziecięco-młodzieżowej model opieki opracowany został przez prof. Marię Orwid i rozwinięty przez prof. Jacka Bombę.

Cały czas udoskonalamy naszą ofertę uruchamiając nowe programy lecznicze i modyfikując już działające, a diagnoza i leczenie prowadzone jest w oparciu o najnowszą współczesną wiedzę medyczną; realizowanych jest też kilka unikatowych w skali kraju programów leczniczych. Oddział stanowi bazę kliniczną Katedry Psychiatrii UJ CM – wiodącego ośrodka naukowego w psychiatrii ogólnej, zaburzeń afektywnych, psychiatrii środowiskowej i psychoterapii dorosłych oraz dzieci i młodzieży.