Zastępca Kierownika Oddziału Psychiatrii Dorosłych