Kierownik Oddziału Dziennego Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju