Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Psychicznego

Z-ca Kierownika Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży
Kierownik Oddziału Dziennego Psychogeriatrycznego
Specjalista psychiatra
Certyfikowany psychoterapeuta PTP